ผอ.สทภ.๔ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒


14 กุมภาพันธ์ 2562 140 views

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยโสกกุง แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างอาคารทางน้ำข้ามแบบมีท่อเหลี่ยม คสล. รถยนต์สามารถสัญจรได้ จำนวน 2 จุด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเก็บกักน้ำได้  199,600 ลูกบาศก์เมตร  ประชาชนได้รับประโยชน์ 100 ครัวเรือน  พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 116 ไร่  ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดตามสัญญา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทันฤดูฝนที่จะมาถึง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

แจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลา
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลาจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดัแจกเครดิตฟรีเกมยิงปลา | เกมออนไลน์ | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา | อัพเลเวลเกมยิงปลา้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ